De Zorggroep

Wie zijn wij?

De Zorggroep biedt verpleging en verzorging aan iedereen in Noord- en Midden-Limburg, Van jong tot oud. Wij hebben diverse woon- en zorgcentra en bieden ook zorg bij mensen thuis. Bij ons staat de cliënt centraal.

Wat bieden wij?

De Zorggroep heeft hart voor mensen; zij voelen zich bij ons welkom, rechtvaardig behandeld en gerespecteerd. Vertrouwen en veiligheid vormen voor ons de belangrijke basis voor een gelijkwaardige relatie tussen mensen. In die relatie neemt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat we duidelijk, eerlijk en open communiceren, verwachtingen uitspreken en afspraken nakomen. De Zorggroep zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en alternatieven. We geven voorrang aan wijze ideeën, creativiteit en durf. Soms doen we dit alleen, dan weer met anderen, maar altijd met respect voor ieders keuzes en voorkeuren. We hebben oog en oor voor elkaar. Mensen weten en voelen zich bij ons professioneel behandeld. Daar staan we voor! De Zorggroep zoekt graag de samenwerking op met anderen om de zorg rondom cliënten zo goed mogelijk te organiseren. Denk hierbij aan huisartsen, ziekenhuizen, maatschappelijk werk, hulp bij dementie en andere ketenpartners. Welbevinden en zingeving in het leven van cliënten vinden we erg belangrijk. Daarom is er altijd een goede samenwerking tussen mantelzorgers, familie van cliënten en zorgverleners. Voor cliënten is hun netwerk erg belangrijk. Onze zorg is aanvullend.

Foto's en video's

500+ Werknemers