Privacyverklaring

Inleiding


Meet the Talents B.V. (hierna te noemen “Meet the Talents”, “wij” of “ons”) streeft er naar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van degenen die van onze diensten gebruikmaken en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van en voor de betrouwbaarheid van onze onderneming. Wij willen transparant zijn in de wijze waarop wij, als verantwoordelijke, omgaan met de verwerking van, door een gebruiker (hierna tevens te noemen “Gebruiker”, “jij”of “jouw”) aan ons ter beschikking gestelde, persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt dit nader toegelicht. Meet the Talents zal de toepasselijke regels op het gebied van privacy naleven, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.


Meet the Talents B.V. met zetel te Roermond en gevestigd en kantoorhoudende Laan der vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop en Robert Schumandomein 2, 6229 ES Maastricht ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58199748 handelt onder de 2 merknamen WAT Company en Meet the Youngsters.


Meet the Talents, Meet the Youngsters en de Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg


Meet the Youngsters is een merk van Meet the Talents B.V.


Meet the Youngsters is een online platform waar scholieren, studenten en recent afgestudeerden in contact worden gebracht met bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen.


De “Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg” is een merk/onderdeel binnen het concept van Meet the Youngsters en daarmee onderdeel van Meet The Talents BV.


De Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg is een online verkiezing waar scholieren, studenten en andere geinteresseerden door een account aan te maken kunnen stemmen op een deelnemend bedrijf.Persoonsgegevens en wijze van verzameling


In het kader van onze dienstverlening worden door en over de Gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgegevens verzameld en vastgelegd. Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer: NAW- gegevens, foto’s van natuurlijke personen, opleidingsgegevens, (mobiele) telefoonnummers en e-mailadressen. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden beschreven onder het artikel “Doeleinden” of dan waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.


Meet the Talents maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte (persoons)gegevens. De gegevens die actief verstrekt worden, worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden:
 A. Uw gegevens worden gebruikt voor het benaderen van de bedrijven waarvan u heeft aangegeven hier graag mee in contact te komen.
B. Uw contactgegevens mogen gebruikt worden om met u in contact te komen voor het bespreken van uw vraag om in contact te komen met het betreffende bedrijf en voor diensten van aan ons gelieerde ondernemingen zoals Soapbox en WAT Company.    1. Na telefonisch of mailcontact en na mondelinge toestemming van uw zijde kunnen de door u verstrekte gegevens gedeeld worden met potentiële werkgevers en/of recruiters.


De Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg publiceert bepaalde gegevens die u in uw account of profiel hebt opgenomen op de website www.aantrekkelijkstewerkgever.nl. Deze gegevens zijn toegankelijk voor het openbaar publiek. Ook de informatie die u zelf op de website plaatst, is toegankelijk voor bezoekers. In sommige gevallen kunt u via de website doorklikken naar websites van derden. Meet the Talents is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Meet the Talents niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers.


Na een termijn van 5 jaar inactiviteit van uw account of profiel ontvangt u van Meet the Talents een bericht of het account of het profiel verwijderd dient te worden.


Cookies/Passief verwerkte gegevens


Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van de websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Als u één van onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt verstrekt u gegevens aan de Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van de Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.


Op onze en door ons gehoste en beheerde websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de Gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de Gebruiker bij het surfen door inlognamen en wachtwoorden te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die Gebruiker.


De Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg kan (zelf of op verzoek van haar opdrachtgever) cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:


– Om het gebruik van onze websites te analyseren en/of te optimaliseren;
– Voor het verzenden van gerichte communicatie;
– Voor het ontplooien van marketingactiviteiten.


Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen wel steeds opnieuw worden ingetypt, waardoor het gebruiksgemak kan verminderen.


Google Analytics en YouTube


Er kunnen tevens (persoons)gegevens worden verwerkt die (rechtmatig) zijn verzameld door Derden waaronder mogelijk ook cookies van Derden, bijvoorbeeld Google Analytics en YouTube. De Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe Gebruikers onze website(s) gebruiken. Daarnaast maakt de Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg gebruik van YouTube om filmpjes af te spelen. Google kan deze informatie aan Derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Meet the Youngsters heeft hier geen invloed op. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer (IP-adres) van de Gebruiker, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google (www.google.com/intl/nl/policies/privacy) voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics (http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html).


Doeleinden


De doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers door Meet the Talents:


– Deelnemers de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg en daarvoor een eigen account aan te maken;
– De mening van de gebruiker peilen voor onderzoek;
– Het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over de Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg en andere aan de verkiezing gelieerde diensten;
– De gebruiker in contact brengen met bedrijven, op basis van de door gebruiker zelf gemaakte keuze(s) van bedrijven.


Verstrekking gegevens aan derden


Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar, tenzij:


– Het gaat om aan Meet the Talents B.V. gelieerde ondernemingen, zoals Soapbox en WAT Company;
– Wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
– Hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de Gebruiker;
– Dit noodzakelijk is om de rechten van de Gebruiker of onze rechten te beschermen.


In bovenstaande gevallen worden je persoonsgegevens alleen verstrekt indien de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens voldoende wordt gewaarborgd door de ontvanger/Derde(n).


Beveiliging


Meet the Talents zal passende organisatorische en technische maatregelen treffen ter beveiliging van de persoonsgegevens erop gericht om misbruik, verlies of onregelmatige wijziging ervan te voorkomen.


Wijziging of verwijdering van gegevens


Indien je inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van jouw persoonsgegevens kan dat aangepast worden in het profiel of door een schriftelijk verzoek te richten naar het hieronder vermeld adres waarop wij binnen vier weken na ontvangst zullen reageren. Bij een verder inzageverzoek zullen wij maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen. Wij zullen binnen vier weken na ontvangst van laatstgenoemd bedrag de inzage geven.


Indien je andere vragen, opmerkingen of klachten hebt over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Meet the Talents verzoeken we je via de onderstaande contactgegevens contact met ons op te nemen.


Wijzigingen


Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen om te kunnen blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. In voorkomend geval, zullen wij hiervan melding maken op onze website. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze website te raadplegen zodat je steeds op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.


Contact


Meet the Talents, t.a.v. Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg, Robert Schumandomein 2, 6229 ES, Maastricht Email: info@MeetTheYoungsters.nl I www.MeetTheYoungsters.nl I www.aantrekkelijkstewerkgever.nl| 

Maastricht, juli 2018